Over Coaxi

Waarom de naam Coaxi?

Coaxi is een afgeleide van de term 'coaxiaal', wat betekent: 'met gemeenschappelijke as'. Het bureau ziet zichzelf als verbindingsmakelaar tussen partijen. Communicatie is het instrument om partijen bijeen te brengen. Zij brengt ze als het ware op een gemeenschappelijke as.

Over Linda Hofman

Linda vervult al sinds 1998 verschillende communicatiefuncties. Startend als ondersteuner, groeide zij steeds meer uit tot all-rounder. De afgelopen vijf jaren deed zij ervaring op in diverse communicatiespecialismen: tekstredactie, projectcommunicatie, corporate communicatie en communicatiebeleid.

"Mijn kracht schuilt in het vertalen van strategisch beleid in praktisch uitvoerbare plannen. Hiermee ben ik bij uitstek geschikt om een brugfunctie te vervullen tussen strategisch en tactisch/operationeel niveau.
Mijn werkwijze laat zich het beste omschrijven als zelfstandig, pragmatisch, betrouwbaar en resultaatgericht.
Ik ben een echte doener, die ook heel goed beleidsmatig mee kan denken. Dit is ook mijn kracht: ik ben uitstekend in staat lijnen uit te zetten, en kan tegelijkertijd ook heel goed voor de uitvoering zorgen. Daarmee combineer ik mijn twee kernkwaliteiten: organiseren en adviseren."